Atestavimas_Dujų energetika - Techin
lt en ru

Dujų darbuotojų atestavimas

Dujų energetika

Bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai

Parsisiųsti

Dujų sektoriaus teisės aktai

Energetikos darbuotojų atestavimo informacinė sistema

Papildoma informacija

Atestavimo tvarkaraštis ir vieta

Paslaugos įkainiai

Energetikos darbuotojo kategorija Pradinio atestavimo kaina asmeniui, EUR su PVM Pradinio egzamino perlaikymo kaina asmeniui,  EUR su PVM Pakartotinio atestavimo kaina asmeniui, EUR su PVM Pakartotinio egzamino perlaikymo kaina asmeniui,  EUR su PVM
Vadovas  100 Eur 50 Eur  90 Eur 45 Eur
Inžinierius  100 Eur 50 Eur  90 Eur 45 Eur
Darbininkas  80 Eur 40 Eur  70 Eur 35 Eur

Iš vienos įmonės atestuojant 3 (tris) ir daugiau darbuotojų taikomos nuolaidos

Skundų ir (ar) prašymų nagrinėjimo tvarka

Pareiškėjas ar energetikos darbuotojas (toliau – pareiškėjas) turi teisę pateikti atestavimo skyriui (toliau – Skyriui) skundą ir (ar) prašymą, susijusį su Skyriaus vykdoma pareiškėjo energetikos darbuotojų atestavimo paslauga.

Pareiškėjas rašytinį skundą ir (ar) pašymą pateikia per Energetikos darbuotojų atestavimo informacinę sistemą (toliau – EDAIS).

Pareiškėjo skundą ir (ar) prašymą nagrinėja Skyriaus vadovo paskirtas Skyriaus darbuotojas, nedalyvavęs skundą ar prašymą padavusio asmens energetikos darbuotojų atestavimo procedūroje.

Skundai ir (ar) prašymai turi būti išnagrinėti ir rašytinis atsakymas dėl jų pateikiamas ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo prašymo ir (ar) skundo gavimo Skyriuje dienos.

Išnagrinėjus skundą ar prašymą, pareiškėjui pateikiamas rašytinis atsakymas per EDAIS.

Įmokos už suteiktą energetikos darbuotojų atestavimo paslaugą apmokėjimo tvarka

Pareiškėjas ar energetikos darbuotojas (toliau – pareiškėjas) užpildo paraišką ir atlieka apmokėjimą už energetikos darbuotojų atestavimo paslaugą.

Pareiškėjas už energetikos darbuotojų atestavimo paslaugą Energetikos darbuotojų atestavimo informacinėje sistemoje (toliau – EDAIS) apmoka dviem būdais:

  1. Per elektroninę bankininkystę. Pasirinkus per EDAIS elektroninę bankininkystę pareiškėjas yra nukreipiamas į VIISP.
  2. Pavedimu. Pasirinkus apmokėjimą pavedimu, pateikite Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro (TECHIN) rekvizitus:

Juridinio asmens kodas: 306138865
PVM kodas: LT100015270513
LT777044060007867352, AB SEB bankas
Pavedimo paskirtis: už paraišką Nr. PAR-

Pareiškėjas pavedimo kopiją privalo įkelti į EDAIS kartu su paraiškoje pateikiamais dokumentais.

Dėmesio!

Jeigu pareiškėjas neišlaiko pradinio ar pakartotinio atestavimo egzamino, pareiškėjas gali, pagal paslaugos įkainius, perlaikyti egzaminą.

Dėl pareiškėjo bendrųjų ir specialiųjų (minimalių) kvalifikacinių ir/ar kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų atitikimo Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos ir jos priedų reikalavimams arba neaiškumo dėl EDAIS paraiškos pildymo procedūros, rekomenduojame pasikonsultuoti su darbuotojų atestavimo skyriaus atsakingu asmeniu: Tel: +370 603 24 178 arba el. paštu: atestavimas@techin.lt

Egzamino eigos ir elgesio taisyklės

Nori pasitarti?

Susisiek ir padėsime atsakyti į visus klausimus!