TECHIN Erasmus: Tarptautinės Mokymo Galimybės ir Projektai
lt en ru

Erasmus +
DUK

Vilniaus technologijų mokymo centras nuo 2007-ųjų įgyvendina „Erasmus+“ projektus. Jie Mokymo centro mokiniams suteikia galimybę tobulėti profesinėje srityje, plėsti akiratį, baigus mokslus didinti įsidarbinimo galimybes, tapti konkurencingesniais darbo rinkoje. Šioje skiltyje rasite surinktus dažniausiai mokiniams ir abiturientams kylančius klausimus apie „Erasmus+“ projektus ir atsakymus į juos. Plėtros skyrius yra atsakingas už projektų įgyvendinimą ir rūpinasi mokinių informavimu, padeda tinkamai užpildyti reikiamus dokumentus.

Kas gali dalyvauti „Erasmus+“ projekte?

Norėdamas dalyvauti „Erasmus+“ projekte Jūs turite atitikti šiuos reikalavimus:

  • Būti VTMC mokiniu arba absolventu baigusiu mokymosi programą ne vėliau kaip prieš dvyliką mėnesių
  • Būti vienos iš programos šalių narių piliečiu arba turėti leidimą gyventi joje
  • Neturėti drausminių nuobaudų

Ar man reikia mokėti anglų kalbą?

Kaip gerai aš turiu kalbėti kalba šalies į kurią važiuoju?

Ar yra kokių nors paruošiamųjų kalbų kursų?

Kontaktai

Jei pateiktame sąraše neradote atsakymo į jums rūpimą klausimą, kontaktai