Rankinio ir automatinio testavimo programa - Techin
lt en ru
Rankinio ir automatinio testavimo programa

Skaitmenizacija įgauna pagreitį, o kartu su ja didėja ir poreikis patikimoms programinės įrangos testavimo paslaugoms. Tinklaraščiai, šuniukų nuotraukos ir diskusijų forumai jau praeityje – šiandien internete sparčiai didėja sudėtingų projektų ir įvairių funkcionalumų turinčių aplikacijų, skirtų ne tik kompiuteriams, bet ir išmaniesiems daiktams. Visa ši gausybė produktų kelia didžiulį iššūkį – užtikrinti, kad jie atitiktų griežtus kokybės reikalavimus, atitiktų vartotojų lūkesčius ir veiktų be trikdžių. Čia į pagalbą ateina programinės įrangos testuotojai – specialistai, atsakingi už kruopštų produktų patikrinimą ir galimų problemų išaiškinimą.

Pradžia 2024-08-19
Trukmė 4 mėn.
Grupė Dieninė
Mokymosi forma Nuotoliniu arba kontaktiniu būdu
Programos kodas 223002749

1 dalykas

Tinklapių kūrimas ir programavimo pagrindai

Ko mokysitės?

 • Kurti tinklapio struktūrą naudojant HTML žymėjimo kalbą
 • Įkelti informaciją įvairiais formatais: tekstai, nuotraukos, audio ir video formtai
 • Kurti nuorodas, lenteles ir formas
 • Pritaikyti tinklapį vartotojams, turintiems negalią (anlg. accessibility)
 • Atlikti pagrindinius tinklapio paruošimo darbus paieškos sistemoms: Google, (angl. Search Engine Optimization SEO)
 • Aprašyti spalvų, šriftų, postūmių ir kitų dizaino elementų taisykles naudojant CSS
 • Sukurti tinklapio elementų išdėstymą naudojant CSS modulius FLEXBOX ir GRID
 • Pridėti tinklapiui bei jo elementams dinamikos ir patrauklumo naudojant CSS animaciją
 • Kurti prie ekrano prisitaikančius (angl. responsive) tinklapius
 • Naudoti CSS kintamuosius, kurie leis palaikyti kodo tvarką bei efektyviai keisti stilius visame tinklapyje
 • Naudoti SASS, kuris leis profesionaliau aprašyti kuriamo tinklapio stilius
 • Kurti tinklapius naudojant populiariausius CSS karkasus (angl. frameworks), kurie suteikia išplėstinę stilių sistemą, turi gausybę pasirenkamųjų komponentų bei įrankių ir pagreitina tinklapių kūrimo procesą
 • Suprogramuoti dinamiškus bei interaktyvius tinklapius naudojant JavaScirpt programavimo kalbą (DOM)
 • Susipažinsite ir taikysite JavaScript programavimo kalbos sintaksę: kintamuosius, operatorius, sąlyginius ir ciklinius sakinius, funkcijas, masyvus ir objektus
 • Naudoti API, kuris leidžia skirtingoms programoms komunikuoti ir dalintis informacija

2 dalykas

Programavimas Java kalba

Ko mokysitės?

 • Diegti ir konfigūruoti Java programavimo aplinką ir įrankius
 • Naudoti IDE, tokius kaip IntelliJ IDEA ir ten integruotus klaidų taisymo (debugging) ir kitus įrankius
 • Suprasti ir taikyti Java programavimo kalbos pagrindus: kintamuosius, duomenų tipus, operatorius, kontrolės srauto valdymo struktūras, metodus
 • Taikyti pagrindines Java duomenų struktūras ir algoritmus, tokius kaip masyvai, sąrašai, eilės, stekai bei rūšiavimo ir paieškos algoritmus
 • Objektinio programavimo su Java principų, įskaitant klases, objektus, paveldėjimą, sąsajas (interfeisai), inkapsuliaciją ir abstrakciją
 • Kurti ir naudoti konstruktorius Java klasėse
 • Naudojant klases, suprasti ir taikyti „getter” bei „setter” metodus duomenų prieigos valdymui
 • Suprasti ir taikyti paveldėjimo principus, įskaitant abstrakčių klasių ir sąsajų naudojimą objektinio programavimo dizaine
 • Metodų perrašymo (override) ir perkrovimo (overloading) principų, suprasti jų svarbą polimorfizme
 • Naudoti Java kolekcijų biblioteką efektyviam duomenų saugojimui ir tvarkymui (List, Set, Qeue, Map)
 • Naudoti Comparator ir Comparable interfeisus objektų palyginimui ir rūšiavimui
 • Kurti bendrinius (Generics) metodus ir klases, siekiant užtikrinti kodo lankstumą ir tipų saugumą
 • Taikyti funkcinio programavimo elementus, įskaitant lambda išraiškas ir Stream API
 • Valdyti klaidas ir išimtis Java programose, įskaitant try-catch blokus ir savo išimčių klasių kūrimą
 • Kurti ir vykdyti unit testus naudojant JUnit biblioteką
 • Taikyti kodo rašymo standartus ir stiliaus gaires
 • Suprasti ir taikyti gerąsias programavimo praktikas bei dizaino šablonus, tokius kaip Singleton, Factory, Strategy, Adapter, Builder, Decorator

3 dalykas

Duomenų bazės

Ko mokysitės?

 • Diegti ir konfigūruoti įvairias duomenų bazių valdymo sistemas (MySQL, H2, SQL Server, MongoDB)
 • Formuoti įvairias duomenų bazių užklausas pasitelkiant SQL kalbos sakinius
 • Planuoti ir projektuoti (ang. design) duomenų bazes, valdyti jų vartotojus ir teises
 • Kurti darbo su informacija sakinius didelių duomenų (ang. BIG DATA) sistemose
 • Optimizuoti darbą (užklausas ir priežiūrą) duomenų bazėse

4 dalykas

Operacinės sistemos

Ko mokysitės?

 • Serverio paskirties, architektūros, naudojimo
 • Kompiuterių tinklų pagrindų (TCP/IP)
 • Naudoti virtualizacijos technologijas ir įrankius
 • Diegti ir konfigūruoti serverio operacines sistemas
 • Serverio grafinės aplinkos funkcionalumo (GUI)
 • Serverio tekstinės aplinkos funkcionalumo (CLI)
 • Bash scenarijų, darbų automatizavimo
 • WEB serverio diegimo ir konfigūravimo (Apache, Nginx, MySQL, Postgres)
 • Statinių ir dinaminių tinklapių viešinimo
 • Nuotolinio serverio administravimo (OpenSSH)
 • Docker pagrindų

5 dalykas

Kodo versijavimas (Git/GitHub)

Ko mokysitės?

 • Kodo versijavimo pagrindų. Susipažinsite su kodo versijavimo įrankiais ir sistemomis, jų pritaikymu valdant kodo pokyčius
 • Git įrankio diegimo ir konfigūravimo. Išmoksite diegti ir konfigūruoti Git įrankį įvairiuose operacinėse sistemose
 • Git repozitorijų kūrimo ir valdymo. Išmoksite kaip sukurti Git repozitoriją ir ją valdyti
 • Git šakų kūrimo (Git branching). Išmoksite kaip yra kūriamos ir valdomos Git šakos
 • Git šakų valdymo ir kodo konfliktų sprendimo. Išmoksite tvarkyti šakas ir spręsti kodo konfliktus, susijusius su šakų apjungimu
 • Darbo su nuotolinėmis kodo saugyklomis. Išmoksite dirbti su GitHub, Bitbucket, GitLab nuotolinėmis kodo saugyklomis. Išmoksite kelti savo kodą į nuotolines kodo saugyklas
 • Darbo su GitHub nuotolinė kodo saugykla. Išmoksite dirbti su GitHub nuotolinė kodo saugykla (Issues, Pull Requests, Wiki Pages, GitHub Actions)
 • Darbo su Git CLI ir Git GUI įrankiais (Git Desktop, GitKraken, …). Išmoksite kaip greitai ir patogiai naudoti Git įrankį savo kasdieninėje veikloje
 • Gerųjų praktikų ir GitFlow taikymo. Išmoksite kaip efektyviai tvarkyti šakas, išleidimus (release), pataisymus (hotfix) ir šakų gyvavimo ciklą

6 dalykas

Projektų valdymo metodikos

Ko mokysitės?

 • AGILE principų ir vertybių taikymo
 • Dirbti komandoje pagal pouliariausią AGILE karkasą SCRUM
 • Sudaryti produkto darbų sąrašą (angl. Backlog), užrašyti ir vertinti vartotojo pasakojimus ir užduotis, planuoti sprintus
 • Organizuoti retrospektyvas ir taikyti komandinio darbo tobulinio priemones
 • Priskirti, sekti ir valdyti užduotis naudojant projektų valdymo įrankį JIRA

7 dalykas

Rankinis testavimas

Ko mokysitės?

 • Užrašyti testavimo atvejus – detalias instrukcijas, nurodančios kaip testuotojas turi atlikti konkrečią testavimo užduotį, kad gautų numatytą rezultatą
 • Sudaryti testavimo scenarijus – struktūrizuotus planus, kurie apibrėžia konkrečius žingsnius, veiksmus ir sąlygas, kuriomis testuotojas atlieka tam tikrą testavimo užduotį
 • Teigiamo ir neigiamo testavimo išmanymas ir taikymas padės jums įvertinti testuojamos sistemos elgesį, jos tvirtumą ir patikimumą
 • Suprasti skirtingus testavimo metodus ir analizuoti jų rezultatus. Šie metodai naudojami siekiant efektyviai identifikuoti skirtingų tipų klaidas, defektus arba problemas sistemoje
 • Suprasti ir taikyti ekvivalentiškumo principą (angl. Equivalence Partitioning) testuojant, kuris svarbus veiksmingam testavimui ir viso proceso optimizavimui
 • Suprasti kaip taikyti ribinių verčių analizę (angl. Boundary Value Analysis), kuri padeda nustatyti dažniausiai atsirandančias klaidas, esančias įvesties srities ribose
 • Išmanysite API testavimą, kuris yra būtinas užtikrinant informacijos srautus tarp skirtingų programos dalių
 • Taikyti skirtingas testavimo rūšis kaip integracijos (angl. Integration testing), priėmimo (angl. Acceptance testing), funkcionalumo (angl. Functional Testing), našumo (angl. Performance Testing), saugumo (angl. Security Testing) ir kt.
 • Išmanyti prieinamumo testavimą (angl. Accessibility testing) Šis testavimo procesas skirtas įsitikinti, kad programinė įranga, svetainė ar kitos technologinės priemonės yra lengvai naudojamos ir pasiekiamos žmonėms su įvairaus pobūdžio negalia ar ribotais gebėjimais

8 dalykas

Automatinis testavimas

Ko mokysitės?

 • Įdiegti, konfigūruoti ir naudoti testavimui ir automatinių testų rašymui reikalingus įrankius, tokius kaip Maven, IntelliJ IDEA, Selenium IDE, Postman ir t. t.
 • Sukurti automatinius testus naudojant Java ir Selenium WebDriver API metodus ir funkcijas
 • Automatizuoti veiksmus su puslapio elementais, įskaitant teksto įvedimą, mygtukų spaudimą, pelės veiksmus ir klaviatūros komandas
 • Naudoti lokatorius, tokius kaip XPath ir CSS Selector, efektyviam elementų identifikavimui puslapyje
 • Naudojant laukimo sąlygas ir mechanizmus (implicit/explicit waits), kad užtikrintumėte automatinių testų patikimumą ir efektyvumą dirbant su dinamiškai kraunamais puslapiais
 • Kurti, struktūrizuoti ir valdyti testus naudojant JUnit arba TestNG bibliotekas, įskaitant testų anotacijų taikymą ir patikrinimų (assertions) rašymą
 • Analizuoti testų ataskaitas ir rezultatus, identifikuoti klaidų priežastis ir jas šalinti
 • Sukurti atsparius ir patikimus testus, naudojant gerąsias automatinių testų rašymo praktikas
 • Taikyti puslapio objektų modelį (Page Object Model, POM) automatinių testų organizavimui ir palaikymui
 • Sukurti API testus, kurie patikrina atsakymo statuso kodus, pranešimų kūnus ir antraštes, naudojant Rest Assured biblioteką

Finansavimo Galimybės

TECHIN pasiūlys patraukliausią sprendimą mokytis ir įgyti kvalifikaciją.

Užimtumo Tarnybos finansavimas

Užimtumo Tarnybos finansavimas

Asmeninės / įmonės lėšos

Asmeninės / įmonės lėšos

KURSUOK platforma

Gauk net iki 500 Eur finansavimą

Mokymų sąrašas

IT Naujienos

Technologijų srities naujokai: „Galime keistis, kol esame gyvi”. Aš jau per senas, pokyčiai ne man, nieko nebeišmoksiu – girdėti stereotipai. „Užtenka vos keleto žingsnių, kad „pasimatuotum“ specialybę ir pasirinktum naują profesinį kelią“, – tvirtina tai išbandę Tatjana Grigaitienė ir Tomas Četkauskas.

Skaityti plačiau

IT Naujienos

Programuotoja Emilija, pagaliau surado profesiją, kuri ją džiugina kasdien. Emilija Tylienė – nuostabus pavyzdys moters, kuri iš pagrindų nusprendė pakeisti nedžiuginančią profesiją.

Skaityti plačiau

Sėkmės istorijos

Luka, 26 m.

Mokymai buvo labai struktūruoti ir informatyvūs, o dėstytojai – profesionalūs ir pasiryžę padėti kiekvienam dalyviui suprasti temas iki smulkmenų. Labai patiko praktinė dalis, kurioje turėjome galimybę taikyti išmoktas žinias realiose situacijose. Rekomenduoju! 🙂

Martynas, 31

Nusprendžiau gyvenime nebijoti naujų dalykų ir mokytis, tai kas atrodė įdomu ir nepažįstama, nors pakeičiau visiškai savo išsilavinimo kryptį. Nei kiek nesigailiu, kad pasirinkau TECHIN mokymus, nes jie buvo labai informatyvūs. Paliko įspūdį, kad temos nagrinėjamos plačiai ir jeigu kas neaišku, dėstytojai visada neskubant paaiškins.

Nori pasitarti?

Susisiek ir padėsime išsirinkti labiausiai tinkamą mokymo programą