Prašymo pateikimo instrukcija - Techin
lt en ru

Prašymo pateikimo instrukcija

Kaip pateikti prašymą LAMA BPO sistemoje?

1. Užsiregistruoti

Susikurkite savo stojančiojo paskyrą LAMA BPO sistemoje paspaudę mygtuką TEIKTI PRAŠYMĄ.

Svarbu. Registruotis galima tik vieną kartą, jeigu buvote užsiregistravęs anksčiau – belieka tik prisijungti prie sistemos.

Įsitikinkite, kad pasirinkote profesinio mokymo posistemį.

Pasitikrinkite, ar galioja asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Taip pat turite turėti išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir, jei turite, kvalifikaciją (-as) liudijančius dokumentus, nes gali prireikti jų kopijų.

Po registracijos elektroniniu paštu gausite pranešimą su prisijungimo nuoroda.

Detali prašymo pateikimo instrukcija

Jeigu reikalinga vaizdinė medžiaga video formatu spauskite mygtuką esantį žemiau.

Video instrukcija

2. Prisijungti

Po registracijos elektroniniu paštu gausite pranešimą su prisijungimo nuoroda, kurią paspaudus prisijunkite pateikdami registracijai naudotus duomenis.

Detali prašymo pateikimo instrukcija

Jeigu reikalinga vaizdinė medžiaga video formatu spauskite mygtuką esantį žemiau.

Video instrukcija

3. Duomenų pateikimas

Skiltyje PRADŽIA pateikta bendrojo priėmimo pagrindinio ir papildomo etapų laiko juosta su nurodytais terminais. Taip pat šioje skiltyje galima peržiūrėti iš BPIS siųstus laiškus.

Duomenų pateikimo etape užpildykite IDENTIFIKACIJA ir KONTAKTAI skiltis.

Duomenų pateikimo instrukcija
Detali prašymo pateikimo instrukcija

4. Išsilavinimo deklaravimas

Išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas deklaruoti arba redaguoti galima BENDROJO UGDYMO DUOMENYS skiltyje paspaudus REDAGUOTI.

Išsilavinimo pateikimo instrukcija
Detali prašymo pateikimo instrukcija

5. Mokymo programos pasirinkimas

Skiltyje PAGEIDAVIMAI iš pateikto profesinio mokymo programų sąrašo pasirinkti siekiamą mokytis mokymo programą. Pageidaujamos programos paiešką galima paspartinti, pasirinkus papildomus paieškos kriterijus. Jeigu sąraše nėra pageidaujamos programos, vadinasi su deklaruotu įgytu išsilavinimu negalite į ją pretenduoti.

Skiltyje IŠSILAVINIMAS / KVALIFIKACIJA pridėjus reikalaujamas dokumentų kopijas bei jas patvirtinus LAMA BPO darbuotojams arba pašalinus kitus prašyme aptiktus trūkumus, skiltyje PAGEIDAVIMAI matysite, kad prašymas tenkina formaliuosius reikalavimus.

Programos pasirinkimo instrukcija
Detali prašymo pateikimo instrukcija

6. Būsenos peržiūra

Užpildyto prašymo niekur nereikia siųsti ar nešti, jis yra saugomas BPIS. Bendrajame priėmime dalyvauja tik tie stojantieji, kurių prašymas tenkina formaliuosius reikalavimus, t. y. užpildė visą informaciją apie save, pridėjo visus reikalingus dokumentus, ir įtraukė bent vieną pageidavimą į savo prašymą.

Būsenos peržiūros instrukcija
Detali prašymo pateikimo instrukcija