PRIĖMIMAS Į 9-10 KLASES

Kiekvienas turite galimybę savo ateitį nukreipti tam tikra linkme – į akademinius pasiekimus ar į praktinių gebėjimų tobulinimą bei jų pritaikymą savo ar Jūsų vaikų karjeroje. TECHIN Gimnazija padės atrasti stipriąsias gimnazistų puses ir jau ugdymo metu supažindins su IT inžinerijos ir verslo administravimo sektorių profesijomis.

Mokiniams netrūks popamokinės veiklos, renginių, susitikimų su įvairių profesijų atstovais, pažintinių išvykų į partnerių įmones ir organizacijas, galės praktiškai išbandyti ir „pasimatuoti” profesijas pasirinkus profesinio mokymo modulius.

RUGSĖJO 1 D. ŠVENTĖ

Kviečiame visus 9-12 klasių mokinius į Mokslo ir žinių šventę.

Trinapolio g. 2, 11 val. ir Pamėnkalnio g. 11, 9:30 val.

KAIP ĮSTOTI MOKYTIS Į 9-10 KLASĘ?

Iki rugpjūčio 29 d. atsiųsti prašymą dėl pagrindinio ugdymo II dalies mokymo programos vykdymo.

Užpildytą prašymą siųskite el. paštu info@techin.lt

Paskubėkite – vietų skaičius ribotas!

Po 8 klasės baigimo pakviesime atvykti (adresai: Pamėnkalnio g. 11 arba Trinapolio g. 2, Vilnius) pasirašyti sutartį (sutartį privalo pasirašyti vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) bei pateikti:

  • sveikatos pažymą (forma 027a);
  • 2 nuotraukas mokinio pažymėjimo išdavimui;
  • mokinio asmens dokumento kopiją;
  • pagrindinio ugdymo I dalies baigimo pažymėjimą (pažyma, kad perkelti į 9 klasę).

ATEITIES GALIMYBĖS TECHIN

Baigusiems 10 klasių asmenims, siūlome platų specialybių pasirinkimą.

IT IR KOMPIUTERIJA:

INŽINERIJA:

VERSLO ADMINISTRAVIMAS

Gimnazijos skyriaus vedėja:
Marina
Tel. +370 640 19 522
El. paštas: marina.aladoviciene@techin.lt
• Draugiška aplinka
• Kompetentingi mokytojai
• Profesinis orientavimas
• Parama ir lengvatos
Prašymus galite pateikti iki 2023 m. birželio 30 d.
Dokumentus galite pateikti nuo 2023 birželio 20 d. iki 2023 rugpjūčio 30 d.