Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas TECHIN - Techin
lt en ru
NR. 10-002-T-0019 Naujos kartos Lietuva

Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas TECHIN mokymo centre

2023 m. rugsėjo 1 d. – 2025 m. gegužės 30 d. Projekto trukmė 1 m. 9 mėnesiai

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams susipažinti su profesinio mokymo programomis, siekiant įgyti profesinių kompetencijų ir savęs pažinimo ir bendravimo įgūdžių.

Projekto vykdytojai

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras.

Projektu sprendžiamos problemos

Siekiant didinti profesinio mokymo patrauklumą ir jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, plečiant profesinių kompetencijų įgijimo galimybes, sudaromos sąlygos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams rinktis ir dalyvauti profesinio programų modulių veikloje.

Projekto rezultatas

8 mokiniai turės galimybę mokytis pagal Java Script programuotojo modulinės profesinio mokymo programos modulį ,,Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas“.

Finansavimas

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis.

Bendra projekto vertė

Projektui įgyvendinti skirta 11 569,28 Eur.