Proaktyvus inovacijų taikymas profesiniame mokyme - Techin
lt en ru
Nr. 2017-1-LT01-KA116-035144

Proaktyvus inovacijų taikymas profesiniame mokyme

2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d. Projekto trukmė 12 mėnesių

Projekto tikslas – Proaktyvus inovacijų taikymas profesinio mokymo srityje, integruojant gerąją tarptautinę patirtį.

Projekto veiklos

2 profesijos mokytojų išvyka į Belgiją. 2 darbuotojų, atsakingų už mokymo procesų organizavimą, išvyka į Suomiją. 3 profesijos mokytojų išvyka į Vokietiją. 2 darbuotojų, atsakingų už tarptautiškumo plėtrą ir mokymų organizavimą, išvyka į Bulgariją.

Projekto partneriai

1. LE FOREM 2. OMNIA 3. Institute for European Education Programs 4. ETN Bulgaria Gateway

Projekto biudžetas

11 269 EUR

Projekto finansavimo šaltinis

Erasmus+, KA1 programa