Žalias kelrodis naujiems įgūdžiams profesiniame mokyme - Techin
lt en ru
NR. 2022-1-BG01-KA210-VET-000080849 Green compass for new skills in VET (GCNSVET)

Žalias kelrodis naujiems įgūdžiams profesiniame mokyme

2022 m. gruodžio 1 d. – 2024 m. sausio 1 d. Projekto trukmė 13 mėnesių

Projektu planuojama sukurti skaitmeninį kompasą naujoms profesijoms ir joms reikalingiems įgūdžiams. Naudodamasis juo kiekvienas iš partnerių galės įvertinti turimus mokymus ir plėsti siūlomas specializuotas paslaugas, tokias kaip mokinių konsultavimas, motyvavimas, karjeros konsultavimas ir profesinis orientavimas.

Projekto partneriai

1. Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (Lithuania) 2. Vocational Education and Training center „MASTER COMMUNICATION AND COACHING” (Bulgarija) 3. Instituto di Studi Europei „Alcide De Gasperi” (Italija)

Projekto tikslai

1. Projekto dalyvius supažindinti su naujomis darbo tendencijomis ir jiems aktualiais įgūdžiais įvairiuose ūkio sektoriuose. 2. Sukurti įrankį, kuris projekto dalyviams padėtų analizuoti tendencijas ir nustatyti perspektyvas, vertinti, kaip keičiasi jų pasirinkta profesija. 3. Atnaujinti mokymo programas. 4. Apibrėžti mikrokredencialų taikymo galimybes, peržiūrint esamas programas 5. Tobulinti projekto dalyvių įgūdžius analizuoti tendencijas

Projekto tikslinė grupė

1. Pagrindinė projekto tikslinė grupė – vyresni nei 16 metų asmenys, kurie renkasi profesiją, siekdami savirealizacijos, todėl jiems aktualu žinoti, kokie mokymosi eigoje įgyjami įgūdžiai. 2. Trijų organizacijų ekspertai ir lektoriai, kurie organizuos tyrimą, sistemins ir analizuos duomenis bei kurs platformą – Žaliąjį naujų profesinio mokymo įgūdžių kelrodį. 3. Visi profesinio mokymo teikėjai, kurie surinktus duomenis galės panaudoti turimų kursų atnaujinimui ar naujai mokymo medžiagai kurti. Projekte surinkti duomenys jiems padės aktualizuoti mokymo programas ir specialistus rengti, atsižvelgiant darbo rinkos poreikius.

Projekto veiklos

  • Situacijos tyrimas (2022-12-01-2023-04-30);

Šiame etape bus parengta apklausos atlikimo metodika bei parengtas ir trijose šalyse išplatintas klausimynas pasirinkto sektoriaus įmonėms. Apklausos bus išplatintos 600 įmonių (200 kiekvienoje šalyje). Surinkti duomenys bus apdorojami vykdant 2 veiklą ir taps pagrindu formuoti turinį planuojamai sukurti platformai.

  • Žaliojo kelrodžio – naujiems įgūdžiams profesiniame mokyme – platformos sukūrimas (2023-01-05-2023-09-30);

Per 5 mėnesius bus pasiekti du reikšmingi rezultatai: sukurta naujų profesinio mokymo įgūdžių platforma “Žaliasis kelrodis” ir atnaujintos mokymo programos, stengiantis realizuoti mikro kredencialų idėją. Turėdami šią informaciją, skirtingų profesinių sričių mokytojai atnaujins ugdymo turinį. Šioje veikloje yra numatytas bendrafinansavimas tam, kad rezervuotas domenas ir kuriant svetainę padengta dalis techninių išlaidų.

  • Sukurtos platformos testavimas ir rezultatų sklaida (2023-10-01-2024-01-01)

Paskutiniai trys mėnesiai bus skirti sukurtos platformos testavimui bei jos diegimo poveikio matavimui. Taip pat bus organizuojama projekto rezultatų sklaidoa trijose šalyse bei baigiamasis partnerių susitikimas Bulgarijoje. Šiame susitikime bus analizuojami ir įvertinami pasiekti rezultatai bei planuojamos tolesnės bendros iniciatyvos.

Projekto poveikis

Įgyvendinant projektą bus sukurta platforma su duomenimis apie pasirinktus ūkio sektorius, naujas jų profesijas ir jų praktikai reikiamus įgūdžius. Užsimezgusios partnerystės ribose bus keičiamasi įvairių Europos šalių patirtimi, organizuojami susitikimai bei projekto rezultatams viešinti skirti renginiai kiekvienoje iš šalių