Savęs įsivertinimo įrankio, užtikrinančio neformaliojo suaugusių mokymosi kokybę, sukūrimas - Techin
lt en ru
NR. 2022-1-LT01-KA220-VET-000085021 Creation of self-assessment quality assurance tool in non-formal adult learning (SelfAssessAL)

Savęs įsivertinimo įrankio, užtikrinančio neformaliojo suaugusių mokymosi kokybę, sukūrimas

2022 m. lapkričio 1 d. – 2024 m. gegužės 31 d. Projekto trukmė 19 mėnesių

Projekto partneriai

1. Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (Lietuva) 2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (Lietuva) 3. Nodibinājums „Smart Minds” (Latvia) 4. State Education Quality Service (Latvia) 5. The National Agency for Vocational Education and Training (NAVET) (Bulgarija) 6. The Institute for Training of Personnel in International Organizations (ITPIO) (Bulgarija)

Projekto tikslai

1. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi kokybės užtikrinimą. 2. Sukurti savęs įsivertinimo įrankį, užtikrinantį neformaliojo suaugusiųjų mokymo programų įgyvendinimo ir jų rezultatų kokybę.

Projekto tikslinė grupė

1. Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi programų teikėjai ir pedagogai. 2. Neformalaus suaugusiųjų mokymosi politikos formuotojai ir įgyvendintojai nacionaliniu lygiu – LR Seimo nariai, ministrai, atsakingos ministerijos ir jų institucijos, vietos savivaldos atstovai, kiti socialiniai partneriai bei kokybės nustatymo, kontrolės, konsultavimo tarybų, valdybų, komitetų nariai ir teminės grupės. Netiesioginė projekto tikslinė grupė arba naudos gavėjai – pagal neformaliojo suaugusiųjų mokymosi programas besimokantys asmenys.

Projekto veiklos

  • Parengtos šalių ataskaitos apie neformaliojo suaugusiųjų mokymosi kokybės užtikrinimo priemones (ENG, LT, LV, BG) ir palyginamoji analizė ENG (2022-01-11-2023-04-30)
  • Sukurtas tarptautinis įsivertinimo įrankis neformaliojo suaugusiųjų mokymosi programų kokybei užtikrinti (ENG, LT, LV, BG) (2023-01-05-2023-12-31)
  • Sukurtos gairės, kaip panaudoti įsivertinimo įrankį kokybei užtikrinti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi programose (ENG, LT, LV, BG) (2023-01-11-2023-12-31)
  • Suaorganizuoti ne mažiau kaip 10-čiai dalyvių skirti nuotoliniai mokymai kiekvienoje šalyje apie įsivertinimo kokybės užtikrinimo priemonę (2024-01-01-2024-02-29)
  • Bent 6-ios programos išbandytos su įsivertinimo kokybės užtikrinimo priemone kiekvienoje šalyje (2024-01-01-2024-02-29)
  • Parengtos neformaliojo suaugusiųjų mokymosi kokybės priemonių tobulinimo rekomendacijos (ENG, LT, LV, BG) (2024-03-01-2024-05-31)
  • Sklaidos veikla:

Suinteresuotųjų šalių diskusijos, kuriose dalyvauja ne mažiau kaip 10 tikslinių grupių atstovų kiekvienoje šalyje (2023 m. gruodis)

Baigiamieji projekto sklaidos renginiai, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 25 tikslinių grupių atstovai iš kiekvienos šalies (2024 m. gegužės mėn.)

Straipsniai ir publikacijos apie projekto įgyvendinimą ir rezultatus (visi rezultatai kiekvieno partnerio puslapyje), sukurta EPALE skiltis, projekto partnerių susitikimai, nacionaliniai susitikimai, diskusijos, renginiai su partneriais, ekspertais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.