Automatikos įrenginių ir sistemų montavimo ir techninės priežiūros neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa (APV) - Techin
lt