TECHIN DUK: Klausimai apie Mokymą, Dokumentus ir Priėmimą
lt en ru

TECHIN DUK

Kaip vyksta priėmimas į TECHIN?

Norėdami mokytis TECHIN pirmiausia turite užsiregistruoti LAMA BPO sistemoje adresu https://profesinis.lamabpo.lt/ Pagal nurodymus suvesti reikiamą informaciją ir pateikti atitinkamus dokumentus, tuomet galėsite pateikti pageidaujamų mokymo programų, kuriose norėtumėte mokytis, sąrašą.

 

Kiek kartų galiu mokytis VF vietoje?

Asmuo turi galimybę įgyti ne daugiau nei 2 valstybės finansuojamas kvalifikacijas.

 

Ar galima mokytis valstybės finansuojamoje vietoje, jei esu baigęs(-usi) ir magistro studijas?

Į valstybės finansuojamą vietą (VF) gali pretenduoti asmenys, turintys tik vieną valstybės finansuotą kvalifikaciją. Asmenys, turintys 2 ir daugiau kvalifikacijų, gali mokytis tik valstybės nefinansuojamoje vietoje (VNF). Magistro studijos laikomos kaip atskira kvalifikacija.

 

Kam skirtas pirminis profesinis mokymas?

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas

 

Kokie dokumentai reikalingi registracijai?

Registruojantis LAMA BPO sistemoje reikia pateikti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), įgyto išsilavinimo pažymėjimą (brandos atestatą bei kitus diplomus).

 

Kur ieškoti informacijos, kas sudaro mano mokymo programą?

Informaciją  apie mokymo programas galima rasti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro svetainėje (peržiūrėti).