Mokytojų Mokymas: Profesionalus Ugdymas ir Praktinės Patirtys
lt en ru

Let’s TECHIN:

įvairių sričių mokytojams, pedagogams, švietimo specialistams ir mokyklų bendruomenėms skirti mokymai, paremti technologiniu ir inžineriniu mąstymu bei praturtinti praktinėmis patirtimis.

Mokymai mokytojams

Tarnybinių stočių operacinės sistemos (Linux OS)

Kursai (36 val. / 48 ak. val.) 

Data – nuo balandžio 29 d. iki gegužės 24 d. (pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais)

Laikas – 17.00-20.30 val.

Vieta – nuotolinio mokymo(si) aplinka Teams

Kaina – 450 Eur/asm. 

*Dalyvaujant seminare 3 ir daugiau asmenų iš vienos organizacijos taikoma 10 proc. nuolaida.

Dalyviai – IT profesijos mokytojai, IT krypties bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai. 

 • Išduodami akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Pažymėjimą atsiųsime jūsų nurodytu el. paštu pasibaigus mokymams. 

Anotacija

„Šis kursas praturtins teorines, o svarbiausia – praktines – darbo su Bash (GIT naudojama technologija) ir WEB (HTTP) puslapių teikimo tarnyba Apache2 žinias. Kaip tai panaudoti pamokose? Išmoksite sukurti vietinį serverį su WEB puslapiu, duomenų baze ir programavimo kalbos moduliu, prie kurio galėtų prisijungti ir Jūsų mokiniai, gebėsite spręsti problemas su daug vartotojų kompiuteryje panaudojant virtualią Linux mašiną bei pagilinsite kompiuterinių tinklų žinias,“ – Tomas Keblys. 

Lektorius – Tomas Keblys

TECHIN IT profesijos mokytojas, neformalių programų lektorius, turintis 7 metų patirtį dėstant tarnybinių stočių operacines sistemas ir duomenų bazes. 

Mokimų turinys:

 

 • Serveriai ir jų operacinės sistemos 
 • Kompiuterių tinklų pagrindai 
 • Virtualizacijos technologijos / Serverio OS diegimas 
 • Serverio grafinės aplinkos funkcionalumas 
 • Serverio tekstinės aplinkos funkcionalumas 
 • Bash scenarijai, darbų automatizacija 
 • Programiniai paketai, paketų repozitorijos 
 • Web serveris, diegimas, konfigūracija 
 • Nuotolinis serverio administravimas 
 • Docker pagrindai 

Apžiūrimoji (vizualinė) kontrolė – vt1

Mokymai (12 val. / 16 ak. val.)

Data – Mokymai vyks surinkus grupę, planuojama mokymų data  rugpjūčio 26-27  d., pirmadienis ir antradienis

Laikas – 9.00-15.00 val. 

Vieta – Jeruzalės g. 61, Vilnius 

Kaina – 190 Eur/asm. 

*Dalyvaujant seminare 3 ir daugiau asmenų iš vienos organizacijos taikoma 10 proc. nuolaida.

Dalyviai – suvirinimo profesijos mokytojai, inžinerinės krypties bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai. 

 • Išduodami akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Pažymėjimą atsiųsime jūsų nurodytu el. paštu pasibaigus mokymams.

Anotacija 

Mokant inžinerinės krypties disciplinų ypatingai reikšminga kompetencija – tinkamai vertinti mokinio darbą, profesionaliai teikti grįžtamąjį ryšį ir mokyti darbo kokybės kultūros. Šiame mokyme pedagogai ir andragogai gilins žinias ir įgūdžius aptikti suvirinimo defektus, juos vertinti ir užpildyti vizualinės kontrolės aktą pagal įmonėse taikomą kokybės kontrolės praktiką. 

Lektorius – TECHIN suvirinimo profesijos mokytojas. 

Mokymų turinys: 

 • Įvadas į vizualinės apžiūros istoriją, tikslus ir terminologiją. 
 • Pagrindiniai vizualinės apžiūros principai ir bendrosios taisyklės.
 • Pagrindiniai vizualinės apžiūros metu aptinkami defektai, defektų klasifikacija pagal EN ISO 6520-1. Defektų kokybės lygmenys pagal LST EN ISO 5817.
 • Vizualinės apžiūros metu naudojama įranga.
 • Pasiruošimas vizualinei apžiūrai: pirminė dokumentacija, gamybos stadijos, kada turi būti atlikta vizualinė apžiūra, parinkimas, apžiūros apimties nustatymas.
 • Vizualinės apžiūros atlikimas (LST EN 13018; LST EN ISO 17637).
 • Aptiktų defektų identifikacija. Pirminės ataskaitos-vizualinės kontrolės akto užpildymas.
 • Vizualinėje apžiūroje naudojamos įrangos, kontrolės ir matavimo priemonių priežiūra.

 

Technologinių problemų sprendimas: kompiuterių tinklai

Mokymai (12 val. / 16 ak. val.)

Data Mokymai vyks surinkus grupę, planuojamos mokymų datos gegužės 20, 22, 27, 29 d.

Laikas – 15.00-17.00 val.

Vieta – virtuali aplinka Teams.

Kaina – 220 Eur/ asm.

*Dalyvaujant seminare 3 ir daugiau asmenų iš vienos organizacijos taikoma 10 proc. nuolaida.

Dalyviai – IT profesijos mokytojai, IT krypties bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai.

 • Išduodami akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Pažymėjimą atsiųsime jūsų nurodytu el. paštu pasibaigus mokymams.

Anotacija

„Šie mokymai – puiki proga IT mokytojams gilinti savo žinias apie kompiuterių tinklus, jų struktūras, protokolus ir saugumo aspektus, kad galėtų efektyviai perduoti šias žinias savo mokiniams, o taip pat atliepti atnaujintų IT bendrųjų programų turinį. Mokymą sudaro trumpas teorijos ekskursas ir, svarbiausia, – praktiniai darbai,“ – Vaclav Zelenkevič.

Lektorius – Vaclav Zelenkevič

TECHIN IT profesijos mokytojas metodininkas, neformalių programų lektorius, turintis 23 metų pedagoginę ir andragoginę patirtį dėstant operacines sistemas, Java, HTML, CSS, JavaScript programavimą, kompiuterių tinklus.

Mokymų turinys:

 

 • Kompiuterių tinklai: tipai, topologijos, komponentai
 • Tinklo modeliai, protokolai, standartai
 • IPv4, IPv6 tinklo įrenginių adresavimas
 • Tinklo protokolai: HTTP(S), FTP(S), SMTP, POP3, IMAP4, ICMP
 • Beleidžiai tinklai: WiFi, Bluetooth
 • Kompiuterių tinklų saugumas

Įžeminimo įrenginių įrengimas ir eksploatavimas

Mokymai (12 val. / 16 ak. val.) 

Data Mokymai vyks surinkus grupę, planuojama mokymų data gegužės 22-23 d.

Laikas – 9:00-15.00 val.

Vieta – virtuali aplinka Teams.

Kaina – 160 Eur/asm.

 • *Dalyvaujant seminare 3 ir daugiau asmenų iš vienos organizacijos taikoma 10 proc. nuolaida.

Dalyviai – elektros, elektronikos ir elektrotechnikos profesijos mokytojai, inžinerinės krypties bendrojo ir neformalaus ugdymo mokytojai.

 • Išduodami akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Pažymėjimą atsiųsime jūsų nurodytu el. paštu pasibaigus mokymams.

Anotacija

Įžeminimo įrenginių įrengimo ir eksploatavimo dokumentacija – kebli, o mokymų rinkoje, atliepiančių mokytojų žinių ir įgūdžių poreikį – maža, tad parengtas nuotolinis mokymas yra unikali galimybė suprasti elektros įžeminimo įrenginių eksploatacijos taisykles, elektros instaliacijos apsauginių įrenginių veikimo ir naudojimo principą.

Lektorius – Robertas Jankauskas

TECHIN elektriko profesijos mokytojas, neformalių programų dėstytojas, turintis 14 metų andragoginio darbo patirtį.

Mokymų turinys:

 

 • Įžeminimo įrenginius reglamentuojantys norminiai dokumentai.
 • Įžeminimo įrenginių veikimo principai. Potencialų suvienodinimas, įžeminimas, įnulinimas. Žemos įtampos tinklų sistemos TN, TT, IT.
 • Gamintojų pasiūlymų apžvalga.
 • Įžemintuvo varžos matavimo ir skaičiavimo metodika.
 • Žemos įtampos ir vidutinės įtampos elektros įrenginių įžeminimo įrenginių įrengimas ir eksploatavimas.

Tvirtabūdiška mokytojo komunikacija: kaip suvaldyti krizes puoselėjant dialogo kultūrą?

Seminaras (6 val. / 8 ak. val.) 

Data Mokymai vyks surinkus grupę, planuojama mokymų data birželio 13 d. 

Laikas – 10:00-16.00 val.

Vieta – Trinapolio g. 2, Vilnius

Kaina – 55 Eur/asm.

*Dalyvaujant seminare 3 ir daugiau asmenų iš vienos organizacijos taikoma 10 proc. nuolaida.

*Seminarą užsakant mokyklos bendruomenei (8-25 asmenų grupei) – taikoma papildoma nuolaida.

Dalyviai – Įvairių sričių pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, švietimo įstaigų vadovai

 • Išduodami akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Pažymėjimą atsiųsime jūsų nurodytu el. paštu pasibaigus mokymams.

Anotacija

„Puikiai žinau, jog dirbant švietime nuolat reikia spręsti įvairiausio sudėtingumo socialinius ir komunikacinius nesusipratimus. Kaip vieniems kitus išgirsti? Atsakymas – ugdyti tvirtabūdiškos komunikacijos gebėjimus! Drauge išnarpliokime socialinius, psichologinius ar net teisinius bendravimo principus, kurie padėtų atremti nepagrįstą kritiką, neetišką santykį, neracionalius ir emocingus išpuolius – pasiekti harmoningo santykio“, – Tomas Morkūnas

Lektorius – Tomas Morkūnas

Socialinis pedagogas ekspertas, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos valdybos narys, mediacijos praktikas ir ilgametę socialinio konsultavimo bei elgesio prevencijos patirtį turintis specialistas.

Mokymų turinys:

 

 • Tvirtabūdiško mokytojo darbo etikos principai.
 • Kaip kurti dialogo kultūrą iššūkių sąlygomis?
 • Patyriminė sudėtingų socialinių atvejų analizė: kaip suvaldyti krizes?

Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių (fotovoltinių elektrinių) montavimas

Mokymai (12 val. / 16 ak. val.) 

Data Mokymai vyks surinkus grupę, planuojama mokymų data birželio 4-5 d.

Laikas – 9:00-15.00 val.

Vieta – I d. – virtuali Teams aplinka, II d. – Jeruzalės g. 61 (Vilnius).

Kaina – 260 Eur/asm.

*Dalyvaujant seminare 3 ir daugiau asmenų iš vienos organizacijos taikoma 10 proc. nuolaida.

Dalyviai – elektros, elektronikos ir elektrotechnikos profesijos mokytojai, inžinerinės krypties bendrojo ir neformalaus ugdymo mokytojai.

 • Mokymai vyks surinkus 8-10 asmenų grupę.
 • Išduodami akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Pažymėjimą atsiųsime jūsų nurodytu el. paštu pasibaigus mokymams.

Anotacija

Saulės šviesos energijos įrenginių (fotovoltinių elektrinių) montavimas – aktuali tema ir šiuo metu itin populiari bei plačiai naudojama technologija. Saulės elektrinių eksploatavimo ypatybių išmanymas – būtina žinių ir įgūdžių puokštė elektriko profesijos mokytojams bei įdomi niša inžinerinės krypties mokytojams entuaziastams.

Lektorius – Robertas Jankauskas

TECHIN elektriko profesijos mokytojas, neformalių programų dėstytojas, turintis 14 metų andragoginio darbo patirtį.

Mokymų turinys:

I diena:

 • Teisės aktai, reglamentuojantys saulės šviesos energijos gamybos įrenginius.
 • Reikalavimai elektros energijos vartotojui ir komercinei apskaitai.
 • Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių technologinių projektų derinimas; Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių apžvalga, pasirinkimo kriterijai.
 • Saulės energijos instaliacijų sprendimai, tikslių sistemų ir sudedamųjų dalių parinkimas.
 • Inverterio funkcijos ir veikimo principai.
 • Įžeminimo arba įnulinimo ir žaibosaugos reikalavimai.
 • Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių prijungimas prie tinklo.
 • Kontrolės ir matavimo prietaisai.
 • Praktinis montavimo ypatybių demonstravimas veikiančioje elektrinėje.
 • Atsinaujinančios energijos generuojančių šaltinių techninis derinimas ir integravimas pastatuose.
 • Sąnaudų ir pelningumo palyginimas.

II diena:

 

 • Tvirtinimui naudojama įranga ir įrankiai.
 • Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montavimas ant čerpinių, šiferinių ir skardinių stogų.
 • Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montavimas ant žemės.
 • Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montavimas praktinio mokymo dirbtuvėse.

IT projektinio mokymo metodologija (waterfall, agile, scrum, jira, retrium)

Seminaras (6 val. / 8 ak. val.) 

Data Mokymai vyks surinkus grupę, planuojama mokymų data birželio 11 d.

Laikas – 9:00-15.00 val.

Vieta – Trinapolio g. 2, Vilnius

Kaina – 110 Eur/asm.

*Dalyvaujant seminare 3 ir daugiau asmenų iš vienos organizacijos taikoma 10 proc. Nuolaida.

*Seminarą užsakant mokyklos bendruomenei – taikoma papildoma nuolaida.

Dalyviai – IT profesijos mokytojai, IT krypties bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai.

 • Išduodami akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Pažymėjimą atsiųsime jūsų nurodytu el. paštu pasibaigus mokymams.

Anotacija

„Kviečiu pritaikyti IT įmonių darbo metodiką mokykloje! Seminare mokysimės IT projektinio darbo metodo organizavimo ir valdymo subtilybių. Projektinis mokymas pamokoje padės Jūsų mokiniams pajusti realaus darbo IT įmonėje pulsą, ugdys vertingas darbo komandoje, komunikacijos ir efektyvios refleksijos gebėjimus,“ – Justina Balsė.

Lektorius – Justina Balsė

TECHIN IT skyriaus vadovė, profesijos mokytoja metodininkė, turinti 12 m. metų pedagoginio ir andragoginio darbo patirtį dėstant tinklapių kūrimo, programavimo, projektų valdymo teoriją bei praktiką.

Mokymų turinys:

 

 • Projektų valdymo metodikos: Waterfall (krioklio metodas), Agile.
 • Agile: SCRUM metodologija, ONLINE JIRA užduočių valdymo įrankis.
 • Įrankiai, padedantys atlikti darbo refleksiją.

Tvirtabūdiškas mokytojas

Mokytojo tvirtabūdiškumas: nuo psichologinio atsparumo iki asmeninio prekės ženklo vystymo

Lektorius – Tomas Morkūnas

Tvirtabūdiška mokytojo komunikacija: kaip suvaldyti krizes puoselėjant dialogo kultūrą?

Kokias vertingas žinias gausi ir praktikas išbandysi?

 • Mokysiesi komunikuoti aiškiai ir sąžiningai: lai Tavo norai bus kaip ant delno (!), o atsakomybės – tinkamai pasidalytos
 • Lavinsi dialogo kultūros įgūdžius karščiausių situacijų atveju, susidūrus su kietakakčiais ar net netaktiškais oponentais
 • Su mediatoriaus pagalba spręsi sudėtingus pedagoginius-socialinius rebusus

Adresas: Trinapolio g. 2, Vilnius
Data: Lapkričio 16 d., 9.00–16.15 val.
Kaina: 45 Eur/asm.

Registracija iki lapkr. 13 d.

Lektorė – Milda Anužytė

Streso įveika: kas nesugniuždo, lai sustiprina

Kokias vertingas žinias gausi ir praktikas išbandysi?

 • Atpažinsi veiksnius ir situacijas, stiprinančias Tavo stresą
 • Mokysiesi stebėti savo streso lygį ir laiku pažaboti griaunančią jo jėga
 • Išmėginsi įsižeminimą – būdą susivokti ir nurimti, jog galėtum taikyti tinkamas savipagalbos priemones
 • Išbandysi kūno ir vaizduotės praktikas, meditaciją

Adresas: Trinapolio g. 2, Vilnius
Data: Lapkričio 23 d., 9.30–16.00 val.
Kaina: 45 Eur/asm.

Registracija iki lapkr. 20 d.

Lektorė – Virginija Puodžiukienė

Šiuolaikinis mokytojo įvaizdis: svarbi – kiekviena detalė

Kokias vertingas žinias gausi ir praktikas išbandysi?

 • Sužinosi, kodėl etiketo išmanymas gali būti Tavo kaip mokytojo(s) konkurencinis pranašumas ir kaip tai panaudoti pamokoje, darbe, visuomenėje
 • Nagrinėsi daugybę vizualinių pavyzdžių! Viskas tikslingai tik tam, jog atsakytum sau, kaip (ne)daryt
 • Kursi savo kaip profesionalo įvaizdį ir, žinoma, galėsi konsultuotis čia ir dabar
 • Dalyvausi simuliacinėse situacijose ir net projektuosi jas – tai puiki galimybė patirti iš tikro

Adresas: Trinapolio g. 2, Vilnius
Data: Lapkričio 30 d., 15.00–18.00 val. ir gruodžio 7 d. 15.00–17:30 val.
Kaina: 45 Eur/asm.

Registracija iki lapkr. 27 d.

Lektorė – Jurgita Savickienė

Profesinis atsparumas: kaip liepsnoti, bet nesudegti?

Kokias vertingas žinias gausi ir praktikas išbandysi?

 • Mokysiesi atpažinti perdegimo simptomus ir praktikuoti tikslingą savirefleksiją
 • Lavinsi psichologinio atsparumo „raumenis“ ir stiprinsi pozityvų mąstymą
 • Sužinosi, kaip taikyti perdegimo prevencijos strategiją – vos 4 žingsniai geresnei gyvenimo kokybei palaikyti
 • Aptarsi būdingiausias pedagogines situacijas ir problemas, toksiškai veikiančias Tavo profesinę tapatybę, ir, žinoma, ieškosi praktinių išeičių susigrąžinti balansą
 • Išbandysi praktikas, padėsiančias valdyti alinančias emocijas: liūdesį, pyktį, pavydą ir nerimą

Adresas: Trinapolio g. 2, Vilnius
Data: Gruodžio 13 d., 15.00–18.45 val. ir gruodžio 20 d. 15.00–17:30 val.
Kaina: 45 Eur/asm.

Registracija iki gruod. 10 d.

Lektorius – Karolis Klimas

Mokytojo asmeninis prekės ženklas: nuo turinio kūrimo iki paslaugų pardavimo

Kokias vertingas žinias gausi ir praktikas išbandysi?

 • Susipažinsi su gerąja patirtimi, kaip tapti (ne)formaliu lyderiu klasėje ir kolegų tarpe
 • Mokysiesi, kaip socialinius tinklus panaudoti ugdymo(si) turiniui paįvairinti
 • Ieškosi savo profesinio savitumo ir mokysiesi jį parduoti
 • Imsiesi rinkodaros pagrindų taikymo

Adresas: Nuotoliu per „Zoom”
Data: Gruodžio 14 d., 10.00–12.30 val. ir gruodžio 21 d. 10.00–12:30 val.
Kaina: 90 Eur/asm.

Registracija iki gruodžio 11 d.

Nori pasitarti?

Susisiek ir padėsime išsirinkti labiausiai tinkamą mokymo programą