Pameistrystė: Praktinis Mokymasis Įmonėse ir Mokymo Centre
lt en ru

Pameistrystė

Pameistrystė – trumpiausias kelias į profesines aukštumas. Tai mokymosi forma, kai mokymasis darbo vietoje su mentorių pagalba sistemingai derinamas su teorinėmis žiniomis mokymo centre. Tokiu būdu pameistrys turi didesnes galimybes greičiau įsilieti į darbo rinką bei įgyti dar stipresnius profesinius gebėjimus.

Pameistrystės mokymai TECHIN: Praktinis darbas ir asmeninis meistrų dėmesys

Pameistrystė mokiniui:

 • Mokymai įmonėje vyksta 70 proc. mokymo laiko, mokymo centre – 30 proc.
 • Asmeninis patyrusių įmonės meistrų dėmesys
 • Besimokant darbo vietoje – įgyjami konkretūs gebėjimai reikalingi įmonei
 • Pameistriai mokymo metu įdarbinami, todėl gauna atlyginimą
 • Po mokymų išlaikius egzaminą – išduodamas pažymėjimas arba diplomas
Pameistrystė įmonėms TECHIN: Kvalifikuotų darbuotojų ugdymas ir lojalumo stiprinimas.

Pameistrystė įmonei:

 • Veiksmingiausias būdas spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo klausimą
 • Lankstus grafikas – pritaikomas prie įmonės specifikos
 • Pameistrių pridėtinės vertės kūrimas
 • Pameistriai tapę darbuotojais – labiau lojalūs
 • Partnerystė kuriant naujas mokymo programas, atliepiant įmonės poreikius
TECHIN ES paramos projektas: Finansavimas praktiniam mokymui ir darbuotojų ugdymui

Projektas ES paramai gauti:

 • profesijos meistro ir (ar) organizatorių darbo užmokesčio išlaidų su darbdavio mokesčiais, patiriamų praktinio mokymo metu, finansavimas
 • projekto dalyvio darbo užmokesčio išlaidų su darbdavio mokesčiais, patiriamų praktinio mokymo metu, finansavimas
 • darbdavio, apdraustojo projekto dalyvio civilinę atsakomybę, draudimo išlaidų finansavimas
 • profesijos meistro mokymo kaip dirbti su projekto dalyviu išlaidų finansavimas
 • išlaidų praktinio mokymo vykdymui darbo vietoje reikalingų medžiagų ir reikmenų finansavimas

Nori pasitarti?

Susisiek ir padėsime išsirinkti tinkamiausią mokymosi būdą!