Moduliai gimnazistams - Techin
lt en ru

Įgyk profesiją jau mokykloje!

Kad lengviau apsispręstum dėl tolimesnio kelio baigus mokyklą – kur ir ką toliau mokytis, studijuoti, o gal greičiau pradėti dirbti pagal norimą profesiją, kviečiame 9-12 kl. mokinius mokytis ne tik savo mokykloje, bet tuo pat metu ir pasirinktos profesijos TECHIN mokymo centre!

Pasimatuok patinkančią profesiją mokydamasis gimnazijoje!

9-12 kl. mokiniai gali rinktis trumpus mokymo programų modulius, leidžiančius ne tik išbandyti inžinerijos ir IT praktines veiklas, bet ir įgyti darbui reikiamas kompetencijas.

Pasirinkus specialybės modulį sudaromas atskiras mokymosi tvarkaraštis, kad būtų galima derinti ugdymą gimnazijoje ir TECHIN mokymo centre. Baigus gimnaziją ir stojant į tos pačios specialybės programą šis modulis įskaitomas ir mokymasis gali sutrumpėti! 

Kodėl verta mokytis profesijos dar besimokant savo mokykloje?

Mokinys gali vietoj technologijų (ir menų) pamokų įstoti į TECHIN vedamo modulio programą.

Mokymas vyksta moderniose mokymo bazėse su naujausia įranga.

Besimokant profesijos mokiniui gali būti skirta stipendija.  

Baigęs pasirinktą modulį mokinys įgyja įgūdžių atlikti konkretų darbą, t. y. gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą su kuriuo gali įsidarbinti ir pvz. vasarą padirbėti įmonėje ar po to ir dirbti šį darbą.

Mokinys, baigęs modulį gali stoti į TECHIN ir jam mokytis reikės trumpiau, nes jau įgytos kompetencijos bus įskaitytos.

Baigęs modulį mokinys įstoti mokytis profesijos galės pirmumo tvarka (esant ribotam valstybės finansuojamų vietų kiekiui ne visi patenka į norimas programas).

Baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus universitete ar kolegijoje. Tačiau taps pranašesnis, nes į aukštąją mokyklą nusineš ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs inžinerinėse ir IT specialybėse. Be to, išbandęs profesiją bus tvirtesnis savo apsisprendime ir ateityje nereikės keisti profesinės krypties.

TECHIN modulių sąrašas gimnazistams

Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript)

Baigę modulį galės:

 • Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas
 • Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus informatikos principus ir metodus
 • Kurti tipinę programinę įrangą
 • Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius kompiuterinę programą

Gali stoti 9, 10, 11 kl. mokiniai. Modulis vykdomas Trinapolio g. 2, Vilniuje.

IT/Programavimo sritis. Kodas 406130011

Kompiuterių surinkimas

Baigę modulį mokės:

 • Suprojektuoti kompiuterį pagal paskirtį
 • Apibūdinti kompiuterio pagrindines sudedamąsias dalis ir jų savybes
 • Parinkti kompiuterio komponentus pagal paskirtį
 • Komplektuoti kompiuterio sudedamąsias dalis
 • Surinkti kompiuterį (paaiškinti kompiuterio reikalavimus ir surinkimo eigą, surinkti kompiuterio dalis ir prijungti periferinę įrangą)
 • Testuoti surinktą kompiuterį

Gali stoti 9, 10, 11 kl. mokiniai. Modulis vykdomas Pamėnkalnio g. 11, Vilniuje.

Kompiuterijos sritis. Kodas 406121229

3D skenavimas ir spausdinimas

Baigę modulį mokės:

 

 • Apibūdinti 3D modelių kūrimo technologijas
 • Skenuoti įvairaus dydžio 3D objektus
 • Apdoroti skenuotus 3D objektus
 • Paaiškinti 3D spausdinimo technologijas
 • Spausdinti 3D objektus įvairiomis technologijomis
 • Apdirbti atspausdintus 3D objektus

Gali stoti 9, 10, 11 kl. mokiniai. Modulis vykdomas Pamėnkalnio g. 11, Vilniuje.

Kompiuterijos sritis. Kodas 406111214

Animacijos produktų kūrimas ir redagavimas

Baigę modulį mokės kurti, redaguoti ir montuoti animacijos produktus:

 

 • Apibūdinti programinę kompiuterinę įrangą animacijos produktams kurti bei redaguoti
 • Taikyti animacijos kūrimo ir redagavimo technologijas
 • Taikyti animacijos formatus
 • Paaiškinti animacijos produktų montavimo technologiją
 • Parengti animacijos režisūrinę kadruotę
 • Montuoti animaciją pagal sukurtą projektą

Gali stoti 9, 10, 11 kl. mokiniai. Modulis vykdomas Pamėnkalnio g. 11, Vilniuje.

Multimedijos sritis. Kodas 406111200

Programuojamų automatikos įrenginių montavimas, programavimas ir techninė priežiūra

Baigę modulį mokės montuoti ir programuoti mobilius gamybos įrenginius:

 

 • Apibūdinti mobiliųjų gamybos įrenginių ir atskirų komponentų konstrukcijas ir veikimo principus
 • Skaityti mobiliųjų gamybos įrenginių funkcines ir principines schemas
 • Montuoti mobiliuosius gamybos įrenginius, jų pavaras, valdiklius, valdymo pultus, informacijos skaitymo ir perdavimo įrenginius
 • Paaiškinti mobiliųjų gamybos įrenginių programavimo ir valdymo principus
 • Sukonfigūruoti ryšio perdavimo parametrus
 • Užprogramuoti mobiliojo gamybos įrenginio valdiklį naudojant bazines programavimo funkcijas

Gali stoti 9, 10, 11, 12 kl. mokiniai. Modulis vykdomas Jeruzalės g. 55, Vilniuje.

Mechatronikos sritis. Kodas 407141431

D.U.K.

Kaip bus galima suderinti mokymąsi bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinėje mokykloje?

Kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir TECHIN susidarysi individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins tau palankų pamokų tvarkaraštį.

 

Kaip vyks mokymas profesinėje mokykloje?

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu TECHIN auklėtiniai. Taigi galėsi rinktis tik dalį programos, t. y., vieną atskirą modulį, ir kurį laiką mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį per savaitę vidutiniškai galėsi turėti nuo 3 iki 6 pamokų. Mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų. 

 

Kas yra profesinio mokymo modulis?

Profesinio mokymo programos sudarytos iš dalių, t.y., modulių. Pavyzdžiui, JavaScript programuotojo programą sudaro Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas, Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas, Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas bei kiti moduliai. Taigi, gali pasirinkti sudominusios profesinio mokymo programos modulį ir lankyti to modulio kursą, susidedantį iš teorinio ir praktinio mokymosi. 

 

Ar galėsiu gauti profesijos diplomą ir eiti dirbti?

Baigęs modulį, gausi įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Jis leis užsiimti atitinkama veikla. Taip pat galėsi tęsti mokslus ir baigti visus modulius, t.y. įgyti profesiją patvirtinantį diplomą. 

 

Nori pasitarti?