TECHIN Atostogų Grafikas: Svarbios 2024 m. Datos
lt en ru

Atostogų

grafikas

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Vasaros atostogos

prasideda pasibaigus ugdymo procesui, numatytam mokymo planuose, ir tęsiasi iki 2024-08-31