Edukacinių idėjų mugė: nuo motyvuojančios ugdymo aplinkos iki dirbtinio intelekto - Techin
lt en ru
28 spalio 2023

Edukacinių idėjų mugė: nuo motyvuojančios ugdymo aplinkos iki dirbtinio intelekto

Profesijos mokytojų ir švietimo specialistų galvose – įkvepiančios edukacinės idėjos, apie kurias švietėjų bendruomenėje diskutuota laukiant naujų mokslo metų. Nuo (ne)dalykinės mokymo(si) aplinkos kūrimo iki iššūkiais grįsto mokymo inžinerijos specialistų rengime – tai ir dar daugiau patirčių iš stažuočių užsienyje, įvairių mokymų įspūdžių ir praktinės mokytojų veiklos nuskambėjo TECHIN edukacinių idėjų mugėje.

 

Patraukli mokymo(si) aplinka – ir motyvacijai, ir aukštesniems rezultatams skatinti

„Žaismė mokymo(si) erdvėse ir jų universalumas – svarbus dalykas: sienos – rašomosios lentos, darbo ir poilsio aplinkų suderinamumas, galimybė dirbti ir mokytis ne tik įsitiesus it stygai, bet ir spyruokliuojant ant gimnastinio kamuolio ar įsipatoginus sėdmaišyje, antistresiniai žaislai bei klasės ir dirbtuvės, apipavidalintos superherojų tematika,“ – apie (ne)dalykines motyvuojančias mokymo(si) aplinkas pasakojo IT profesijos mokytoja metodininkė Rita Daukšienė, prisimindama viešnagę Portugalijoje, vienoje iš privačių programavimo mokyklų „AkademiaDeCodigo“.

Ugdymo aplinkos universalumui savo pranešime dėmesio skyrė TECHIN metodininkė Toma Grabauskaitė. Edukologė, kalbėjusi apie universalaus dizaino mokymui(si) prieigą pripažįstant kiekvieno besimokančio skirtumus ir poreikius, pagalbą įveikiant barjerus mokantis ir universalumą mokymo(si) turiny ir aplinkoj, akcentuoja besimokančio eksperto ugdymą: „Nepamirškite, kaip svarbu auginti besimokančiojo atsakomybę už savo mokymą – būkite griežti, bet lankstūs! Keistai skamba, tiesa? Pirmiausia, nubrėždami pamokos tikslą, rezultatą, kurio tikimąsi, ir vertinimo kriterijus, jūs valdote situaciją, tačiau tuo pačiu išlikite lankstūs, leisdami besimokantiems prisiminti atsakomybę už savo mokymąsi, pateikdami pasirinkimus, kaip mokinys gali įsisavinti informaciją ir kokiais būdais pristatys savo žinojimą ir įgūdžius. Antra, universalumo principą taikykite tiek mokymo turinio pateikimui, tiek įsisavinimui, tiek pristatymui, tiek mokymo(si) priemonėms ir aplinkai. Štai kad ir suolų klasėje išdėstymą – stenkitės turėti ir erdvę diskusijoms, ir darbui poroje, grupėje, o, galiausiai, ir individualaus darbo vietas. Tradicinis darbo vietų išdėstymas, pasak edukologų, pasitarnauja ne ugdymui, o yra patogesnis valytojai.“

*Naudinga nuoroda – pranešimui parengti naudota metodinė priemonė: https://tukstantmeciomokyklos.lt/wp-content/uploads/2023/04/Universalaus-dizaino-mokymuisi-gaires.pdf?fbclid=IwAR3Cag69TJAsu9C9KdIgscIPCkAmHKsRhQmvZYUwIcDzhWia1KUQKKCfHL0

Praktinio mokymo darbo vietų modernizavimą kaip vieną iš mokymosi aplinkos patrauklumo aspektų išgrynino elektronikos profesijos mokytojas Martynas Vansevičius. Pedagogas akcentavo, kad klasės ir dirbtuvės turi atliepti dalyko ar specialybės realijas darbo aplinkoje: „Domėkimės techninėmis naujovėmis, modernizuokime mokymo priemones ir įrangą – stebėkime ir nepamirškime naujovių, gilinkimės į jas tam, kad kurtume ir puoselėtume ateitį​,“ – linki profesijos mokytojas.

Mokymosi išūkiai – ir mokiniui, ir mokytojui

TECHIN Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro vadovas ir profesijos mokytojas Algirdas Daunoravičius akcentavo, kad pažangaus profesinio mokymo tikslas – įgudę profesionalai, o ne įgudę darbuotojai. „Koks skirtumas? Įgudęs darbuotojas gerai atlieka savo darbą, o štai įgudęs profesionalas suteikia papildomos pridėtinės vertės įmonei kitais savo gebėjimais,“ – teigė pedagogas. Jo manymu, tai pasiekiama taikant efektyvius mokymo(si) būdus, kurie ne tik ugdo profesines žinias ir įgūdžius, bet ir lavina bendrąsias kompetencijas. Kaip vieną iš tokių metodų jis aptarė iššūkiais grįsto mokymo konceptą, kurio pagrindu programos mokymosi laikotarpiui yra parengtos projektinio tipo užduotys – iššūkiai.

*Naudinga nuoroda – pranešime naudotas videopasakojimas, pristatantis iššūkiais grįsto mokymo principus: https://www.youtube.com/watch?v=yoEXhnKJ0qg

„Vykdant kūrybinius projektus, kurių tikslas – konkretus ir apčiuopiamas produktas, veikiantis mechanizmas ar programa, su mokiniais tobulėja ir mokytojas: atsiveria technologinės naujovės, įsitraukiama į išbandymų karuselę, mokomasis net tada, kai lūkesčiai ir pasirinkti sprendimai nepasiteisina, nes blogas rezultatas – galimybė suprasti, ko ir kaip nedaryti, kas neveikia,“ – savo įspūdžius iš stažuotės susipažįstant su iššūkiais grįstu mokymu vardijo profesijos mokytojas Robertas Jankauskas.

Pedagogų santykio su inovacijomis ir technologiniu progresu svarbą liudijo ir ŠVOK krypties profesijos mokytojas Artūras Banuškevičius. „Nuolatinis mokymasis turėtų būti natūrali mokytojo būsena: bendraukime su inovacijų kūrėjais, dalyvaukime produktų kūrime ir tobulinime, dalinkimės tiek gerosiomis, tiek blogosiomis praktikomis,“ – vardija mokytojas.

Autentiška praktinio mokymo aplinka ir dirbtinio intelekto įrankiai

 

„Ne tik glaudus bendradarbiavimas įgyvendinant pameistrystę – dualinį mokymą – ir modernios praktinio mokymo bazės gali atliepti profesinės praktikos poreikį,“ – teigia verslo administravimo krypties mokytoja ekspertė Rimutė Raudeliūnienė. „Viešėdama Austrijoje, kur dualinis mokymas ir pameistrystė yra išvystyti, atkreipiau dėmesį į dar vieną detalę – praktinio mokymo klasės įrengtos taip, lyg niekuo nesiskirtų nuo realios darbo vietos, o mokiniai, pasipuošę su jų specialybei skirtomis uniformomis: barmenai, vyrėjai, padavėjai, viešbučio administratoriai, somelje. Mane nustebino ši autentiškai kuriama aura!“ – pasakoja pedagogė.

„Sveiki, šis mano pranešimas – sugeneruotas ChatGPT! – savo pasakojimą pradėjo IT profesijos mokytojas metodininkas Jevgenij Chomaniuk. Įrankis padėjęs greitai surinkti informaciją ir išvengti techninio darbo sutaupė brangaus pedagogo laiko.

*Naudinga nuoroda – pranešimą papildanti NŠA rekomenduojama metodinė medžiaga: https://gamma.app/docs/Kaip-pasinaudoti-dirbtinio-intelekto-galimybemis-i11bd3ak0ic9det?fbclid=IwAR3O-g8zwe0NU1mZp_ahnCgV5m3gPQqT47TGWc25_Hj4EteWnTPCx1YnpGM&mode=doc#card-jn31v5mkspldv1c

Konferencija buvo finansuojama „Erasmus+“ programos lėšomis pagal projektą mobilumų projektas 2022-1-LT01-KA121-VET-000062287.