ARBORISTS: Urban Tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Sea Region - Techin
lt en ru
Nr. 2017-1-LT01-KA202-035253 ARBORISTS: Urban Tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Sea Region 2017 m. lapkričio 1 d. – 2019 m. spalio 31 d. Projekto trukmė 12 mėnesių

Projekto tikslas – plėtoti arboristų mokymus Baltijos jūros regione.

Partneriai

1. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Suomija), 2. European Arboricultural Council (Vokietija), 3. IPC groene ruimte bv (Olandija), 4. Priekuļu tehnikums (Latvija),

Biudžetas

290 560 EUR

Finansavimo šaltinis

Erasmus+, KA2 programa

Veiklos

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro veiklos projekte:

 1. Projekto valdymas ir administravimas, finansinė kontrolė, ataskaitų teikimas.
 2. Sklaidos renginiai ir viešinimo veiklos.

Intelektinis produktas 1: Ekspertinės gairės. Rekomendacijos

 1. Gerosios praktikos analizė;
 2. Ekspertinių arboristų mokymo gairių parengimas;
 3. Nacionalinių /regioninių/miesto rekomendacijų parengimas;
 4. 2 apskritojo stalo diskusijos;

Intelektinis produktas 2: Arboristų mokytojų mokymo priemonės

 1. Mokytojų mokymo priemonių parengimas;
 2. Pilotiniai mokytojų mokymai (nuotoliniai ir praktiniai mokymai Olandijoje, Latvijoje ir Estijoje);
 3. Adaptuota mokytojų mokymo programa (keturiomis kalbomis);

Intelektinis produktas 3: Mokinių mokymo priemonės

 1. Arboristo kvalifikacijos aprašo parengimas;
 2. Mokinių mokymo priemonių parengimas;
 3. Pilotiniai mokinių mokymai (nuotoliniai ir praktiniai);
 4. Mokymų programa savivaldybių institucijoms;

Intelektinis produktas 4: Vadovėlių parengimas

 1. Vadovėlių parengimas (el.versija): atnaujinimas, adaptacija, vertimas.