Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas TECHIN - Techin
lt en ru
NR. 10-047-P-0001 Naujos kartos Lietuva

Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas TECHIN

2023 m. rugsėjo mėn. – 2024 m. birželio 30 d. Projekto trukmė: 10 mėnesių

Projekto tikslas: Baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį TECHIN mokiniams, sudaryti galimybę mokytis pagal profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją.

Projekto vykdytojas

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras

Projekto tikslinė grupė

Mokiniai, kurie yra baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarka mokosi pagal IV kvalifikacijos lygiui įgyti profesinio mokymo programas.

Projekto rezultatas

Eksperimentinėje profesinio mokymo programoje mokysis 34 mokiniai.

Finansavimas

Projektai finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis.

Bendra projekto vertė

Projektui įgyvendinti skirta 11301,98 Eur.