Neutralaus anglies dvideginio verslumo priemonių rinkinys - Techin
lt en ru
Nr. 2023-2-BG01-KA210-VET-000175083 Carbon Neutral Entrepreneurship Toolkit

Neutralaus anglies dvideginio verslumo priemonių rinkinys

2024 m. sausio 1 d. – 2025 m. kovo 31 d. Projekto trukmė 15 mėnesių

Projekto partneriai

1. Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (Lietuva) 2. BULAIR 20A (Bulgarija)

Projekto tikslas

Sukurti naujo verslumo mokymo modelį, daugiausia dėmesio skiriant anglies dvideginio neutralumui.

Projekto veiklos

A1 – Tyrimas ir pasiruošimo veiksmai Pradžia: 2024 sausis. Pabaiga: 2024 gegužė

Užbaigus 1 veiklą, turėtų būti apdorota medžiaga apie lyderystės požiūrį ir „neutralios anglies dioksido“ krypties nustatymą versle; prekės ženklas ir tapatybė suderinti su anglies dioksido neutralumo koncepcija; pritaikant tradicinį prie anglies dioksido neutralaus vadovavimo stiliaus; samdyti darbuotojus ir įtraukti juos į anglies dvideginio neutralios įmonės vizijos idėją; anglies dioksido neutralumo principai dirbant su klientais, tiekėjais ir išorės rangovais; diegti aplinką tausojančių elgesio pokyčių matomumą ir įrodymus, kad laikomasi anglies dvideginio neutralios įmonės politikos; anglies dioksido neutralaus verslumo poveikis. 5 mėnesio pabaigoje taip pat turėtume turėti atvejo analizę, kuri bus panaudota būsimuose mokymuose ir kuriant mokymosi išteklius. Surinktų idėjų ir geriausios praktikos analizė parodys, kaip galima vadovautis dviejų „GreenComp“ ir „EntreComp“ sistemų principais kuriant anglies dvideginio neutralumo idėją. Bus baigtas konkursas, skirtas daugiau suinteresuotų dalyvių įtraukti į anglies dioksido neutralaus raštingumo idėją. Iš dalyvių pasisėmėme vertingų idėjų ir pasiūlymų, o dėl didelio populiarumo taip pat užsitikrinsime dalyvius 3 etapo bandomiesiems kursams. Komanda turi dirbti pagal planą ir atitikti pridedamo laiko juostos reikalavimus. Visi susitikimai su partneriais turi vykti efektyviai, su darbotvarkėmis ir protokolais. 1 veiklos rezultatai yra labai svarbūs bendrai papildomos užduoties sėkmei. Už šią veiklą atsakingas partneris stebės užduočių atlikimo laiką, kokybę ir atlikimą pagal susitarimus.

 

A2 – Mokinio turinio ir priemonių kūrimas

Pradžia – 2024 birželis. Pabaiga – 2024 spalis

Šios veiklos rezultatai:

  1. Paruošta mokymo programa ir mokymosi ištekliai (dėstytojo vadovas, žinynas studentams, garso, vaizdo medžiaga, podcast) anglies dioksido neutraliam verslui.
  2. Veikianti projekto svetainė su patraukliu turiniu.
  3. Dalyvių, įtrauktų į 3 etapo tyrimą, įskaitant turinčius ekologiškų galimybių, įdarbinimo ir atrankos procedūra.
  4. Ne mažiau kaip 40 dalyvių (20 iš kiekvienos šalies), atrinktų dalyvauti anglies dioksido neutralaus verslumo kursuose.
  5. Informacinės kampanijos, skirtos populiarinti projektą, naujus mokymus ir įtraukimo į atrankos procesą galimybes.
  6. Įgyvendintos iniciatyvos, skatinančios Erasmus+ programos teikiamas galimybes, nedidelio masto veiksmai, susiję su labiau besimokančia ir įtraukia visuomene, kova su klimato kaita, tvariu augimu ir verslumo iniciatyvų skatinimu.

A3 – Testavimas

Pradžia – 2024 lapkritis. Pabaiga – 2025 kovas

Prie partnerių tinklalapių bus pridėta elektroninė brošiūra ir el. naujienlaiškis. Informacinė medžiaga apie organizacijų ir mokytų asmenų pasiekimus bus platinama visais kanalais, kuriais mes naudojame besimokančiųjų pritraukimą. Dalyvaujančių organizacijų dėstytojai įdiegs nusistovėjusią modernią mokymo programą ir mokymo išteklius, plačiai panaudodami šiuolaikines skaitmenines priemones. Siekiant papildomo motyvacinio efekto konkurse apdovanotiems stažuotojams, jie bus kviečiami tapti naujo anglies dioksido neutralaus verslumo kurso „viešumo veidais“. Kaip šių naujų mokymų, skirtų tvarioms priešreforminėms idėjoms plėtoti, ambasadoriai, jų pasakojimai pirmuoju asmeniu bus pateikiami kaip straipsniai ir įkeliami į projekto svetainę ir 2 partnerių svetaines. Projekto rezultatams pristatyti bus surengti 4 didesni renginiai 2 šalyse. Mums, kaip paramos gavėjams, labai svarbu įvertinti, kiek pasiekėme norimų rezultatų, ir vykdyti plačią informavimo kampaniją. Visų numatytų veiklų idėja – populiarinti naujus mokymus, kad projektui pasibaigus būtų suinteresuotas prisijungti prie jo daug piliečių iš abiejų šalių.