Pameistrystė – nauja galimybė man! - Techin
lt en ru
NR. 10-010-J-0001-J03-00009 | 10-010-J-0001-J04-00002 Naujos kartos Lietuva

Pameistrystė – nauja galimybė man!

2023 m. rugsėjo mėn. – 2024 m. birželio mėn. Projekto trukmė 10 mėnesiai

TECHIN siekdamas prisidėti prie profesinio mokymo patrauklumo bei atitikties darbo rinkai didinimo ir skatinimo profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma, prisijungia prie Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ pradeda įgyvendinti du JP projektus: 1. Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse 2. Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse

Projekto vykdytojai

JP projekto vykdytojas – Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras.

Finansavimas

Projektai finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis.

Bendra projekto vertė

Projektams įgyvendinti skirta 155321,32 Eur. ir 255 823,34 Eur.

Projekto veikla

Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse: JP projekte dalyvaus 42 profesinio mokymo įstaigos mokiniai, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma. JP projektu siekiama įgyvendinti 42 pameistrystes. Numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.

Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse:

JP projekte dalyvaus 56 profesinio mokymo įstaigos mokiniai, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma. JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 56 pameistrystes. JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.