Profesinio mokymo galimybės prisidėti prie sidabrinės ekonomikos tikslų: pabandykime vyresnio amžiaus žmonėms suteikti antrą kvėpavimą darbo rinkoje - Techin
lt en ru
NR. 2022-1-LT01-KA220-VET-000085021 VET opportunities to contribute to the goals of the silver economy: let’s try and give a second breath to older people in the labor market

Profesinio mokymo galimybės prisidėti prie sidabrinės ekonomikos tikslų: pabandykime vyresnio amžiaus žmonėms suteikti antrą kvėpavimą darbo rinkoje

2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. lapkričio 30 d. Projekto trukmė 15 mėnesių

Projekto partneriai

1. Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (Lithuania) 2. Jonavos politechnikos mokykla (Lithuania) 3. Nodibinājums „Smart Minds” (Latvia) 4. Fundacja Centrum Umiejętnosci Praktycznych (Poland) 5. Intra Mentis (Bulgaria)

Projekto idėja

2018 m. 101,1 mln. ES piliečių buvo vyresni nei 65 metų amžiaus, tai yra beveik 20 % visų gyventojų. Europos gyventojai sensta, o 2050 m. vyresnio amžiaus žmonės sudarys 28,5 % mūsų gyventojų. Naujausių tyrimų ir prognozių rezultatai rodo, kad 2060 m. kas trečias europietis bus vyresnis nei 65 metų. Senėjančius gyventojus galima suskirstyti į 3 grupes: aktyvius, pažeidžiamus ir priklausomus, kurių kiekviena turi savo specifinį poreikių modelį. ES demografija pasikeis, nes skaičiuojama, kad per ateinančius 50 metų tradicinio darbingo amžiaus gyventojų sumažės daugiau nei 30 %. Analitikai ir strategijų rengėjai tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu tradiciškai „Sidabrinę ekonomiką“ apibrėžia kaip platformą galimiems vyresnio amžiaus žmonių poreikiams tenkinti. Tarptautiniu lygiu sutarta dėl paslaugų, kurių vyresnio amžiaus asmenims prireiks ateityje, teikimo tokiuose sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, turizmas, kultūra, pramogos ir pan. Taip pat kalbama apie galimai didelę vyresnio amžiaus žmonių perkamąją galią, pabrėžiant artimiausiu metu didėjančią tam tikrų prekių ir produktų paklausą.

Šiame projekte nenorime jaustis prastesni už Vakarų Europos šalis, tačiau tuo pačiu pripažįstame, kad projekto šalyse (Lietuva, Latvija, Lenkija, Bulgarija) vis dar yra skirtinga vyresnio amžiaus žmonių situacija. Mūsų pensininkai tradiciškai nėra sukaupę daug turtų. Tarp jų didžiausias prioritetas dažniausiai yra ne poreikis atostogauti, lankytis kultūriniuose renginiuose, pramogauti ir išlaidauti vien vartojant. Todėl dauguma vyresnio amžiaus žmonių džiaugtųsi galėdami dirbti, jei jie nebūtų palaipsniui išstumti iš darbo rinkos ne tik dėl pensinio amžiaus, bet ir dėl žemesnių įgūdžių, mažesnio našumo ir, žinoma, dažnai pasenusių žinių ir supratimo apie darbo procesus (PROBLEMA). “Sidabrinės ekonomikos” tikslai mums aiškūs, tačiau projekto šalyse mes esame už tvarią “sidabrinę ekonomiką”, t.y. mūsų atveju svarbu remti aktyvų ir sveiką vyresnių nei 50 metų amžiaus žmonių senėjimą bei išlaikyti juos darbo rinkoje tol, kol galima. Todėl šio projekto TIKSLAS – sukurti mechanizmą ir priemones, skirtas patobulinti vyresnio amžiaus žmonių įgūdžius ir profesines žinias. Manome, kad suskaitmenintų gabumų testų kūrimas (žr. WP2) ir greito neformaliojo profesinio mokymo programų sukūrimas (žr. WP3) sukurs priemones, kurios padės vyresnio amžiaus žmonėms po ilgos pertraukos grįžti į darbo rinką arba mokytis ir tęsti savo profesinę karjerą giminingoje ar galbūt radikaliai priešingoje – ankstesnei – profesinėje srityje. Toks požiūris bus novatoriškas visų projekto šalių profesinio mokymo praktikoje, nes vyresnio amžiaus žmonėms nėra siūlomos trumpo ir veiksmingo profesinio mokymo galimybės, pagrįstos potencialiai sėkmingiausių profesinių pasirinkimų iš anksto nustatymu.

Projekto veiklos

  • Projekto valdymas. VP1.R3. Sukurta projekto internet svetainė www.silvet.eu
  • Skaitmeninio testo sukūrimas, siekiant nustatyti vyresnio amžiausasmenų profesinius gebėjimus

VP2.V1. Parengiamosios apskritojo stalo diskusijos organizavimas kiekvienoje projekto šalyje (LT, LV, PL, BG). Laikotarpis: 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d. VP2.R1. Iš viso bus surengtos 4 apskritojo stalo diskusijos (formatas – protokolai anglų kalba).

VP2.V2. Parengtas vyresnio amžiaus žmonių profesinių gabumų nustatymo testo projektas. Laikotarpis: 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. VP2.V2. Sukurtas vienas testo juodraštis (formatas – popierinis dokumentas anglų kalba).

VP2.V3. Sukurto testo testavimas projekto šalyse. Laikotarpis: 2022 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. VP2.R3. Atliktas 80 (20 – LT, 20 – LV, 20 – PL, 20 – BG) asmenų testavimas ir parengta apibendrinta testo ataskaita anglų kalba.

VP2.V4. Atlikti koregavimus ir paruošti galutinį testą vyresnio amžiaus žmonių profesiniams gabumams nustatyti. Laikotarpis: 2022 m. gruodžio 1 d. – 2023 m. sausio 31 d. VP2.R4. Parengtas vienas baigiamasis testas (formatas – popierinis dokumentas anglų kalba).

VP2.V5. Galutinės testo versijos vertimas į nacionalines kalbas (LT, LV, PL ir BG). Laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. vasario 28 d. VP2.R5. Parengti 4 testai (po vieną kiekviena kalba).

VP2.A6. Parengtų testų skaitmeninimas ir talpinimas projekto svetainėje. Laikotarpis: 2023 m. kovo 1 d. – 2023 m. liepos 31 d. VP2.R6. 5 testai (LT, LV, PL, BG ir EN kalbomis) sukurti ir patalpinti projekto svetainėje.

  • Profesinio mokymo programų, skirtų greitam ir kryptingam vyresnio amžiaus žmonių pasirengimui amatui ar darbui kūrimas

VP3.V1.Parengiamosios apskritojo stalo diskusijos organizavimas kiekvienoje projekto šalyje (LT, LV, PL, BG). Laikotarpis: 2023 m. kovo 1 d. – 2023 m. kovo 31 d. VP3.R1. Iš viso bus surengtos 4 apskritojo stalo diskusijos (formatas – protokolai anglų kalba).

VP3.V2. Greito tikslinio profesinio mokymo programų kūrimas 8 perspektyviausiems ir paklausiausiems ūkio sektoriams. Laikotarpis: 2023 m. kovo 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d. VP3.R2. Sukurti ne mažiau kaip 8 programų paketai (įskaitant teorines ir praktines užduotis bei žinių patikrinimo medžiagą) anglų kalba.

VP3.V3. Parengtų programų paketų vertimas į valstybines kalbas. Laikotarpis: 2023 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. rugsėjo 30 d. VP3.R3. Parengti 32 paketai (po 8 kiekviena kalba).

VP3.V4. Sukurtų programų pilotavimas projekto šalyse. Laikotarpis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. lapkričio 30 d. VP3.R4. 80 (20 – LT, 20 – LV, 20 – PL, 20 – BG) asmenų dalyvavo pilotuojant programas ir tapo pasirengę amatui ar darbui.

Projekto pabaigos konferencija

2023 m. lapkričio 17 d. (Lietuvoje)