Aplinką tausojančio dualinio profesinio mokymo įgyvendinimo galimybių sukūrimas - Techin
lt en ru
NR. KA210-VET-C63890C0 Design of green dual VET opportunities (DGDVETO)

Aplinką tausojančio dualinio profesinio mokymo įgyvendinimo galimybių sukūrimas

2022 m. lapkričio 1 d. – 2024 m. vasario 1 d. Projekto trukmė 15 mėnesių

Mūsų projekto koncepcija – parengti modernias mokymo programas skirtas dualiniam mokymui grafinio dizaino ir interneto taikomųjų programų rengimo srityse. Šios programos būtų skirtos ruošti instruktorius partnerių organizacijose bei atlikti bandomuosius mokymus trijose projekto šalyse.

Projekto partneriai

1. Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (Lietuva) 2. PINAPP S.rl.l (Italija) 3. PRINT MASTER LTD (Bulgarija)

Projekto veikla

1. Pagerinti organizacijų partnerių gebėjimus organizuoti ir vykdyti dualinį mokymą, taikant mikrokredencialų metodą 2. Kiekvienoje šalyje išbandyti dualiniam mokymui adaptuotas mokymo programas 3. Organizuoti bendras organizacijų iniciatyvas, skirtas skatinti ir motyvuoti taikyti dualinio mokymo mechanizmą, ruošiant grafinio dizaino ir programavimo specialistus 4. Sukurti IKT mokymo priemonę

Projekto tikslinė grupė

Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra trijų organizacijų mokytojai ir mentoriai. Antroji tikslinė grupė – studentai, kurie bus įtraukti į bandomuosius grafinio dizaino profesijų mokymus ir dirbs su interneto programomis, pasibaigus projektui.

Projekto veiklos

  • Projekto pasirengimo etapas (2022-11-01-2023-03-01)

Šio projekto etapo metu rinksime ir analizuosime informaciją apie esamą profesinio mokymo praktiką „žaliosiose“ profesijose, susijusiose su grafiniu dizainu ir programavimu šalyse partnerėse. Mokytojai ir mentoriai trijose organizacijos tirs esamą reglamentavimą ir galimybes plačiau taikyti dualinio mokymo formą kiekvienoje iš šalių. Vykdant šį projekto etaoą bus parengti mokymo ir testavimo įrankiai (grafinio dizaino ir interneto taikomųjų programų rengimo srityje).

  • Mokymo priemonės sukūrimas (2023-03-01-2023-07-01)

Šios veiklos tikslas – užbaigti mokymo programas. Veiklos metu planuojamas partnerių susitikimas Italijoje ir mokymas, siekiant taikyti dualinio mokymo metodą ruošiant grafinio dizaino ir interneto taikomųjų programų rengimo profesijų specialistus. Pinapp pasiūlys ir parengs skaitmeninio mokymosi mechanizmą, kurio taikymas bus aptariamas su partneriais. Susitarus dėl taktikos, bus pradėti vykdyti profesinijos mokytojų mokymai taikyti IT priemones vykdant specialistų mokymą, pagrįstą dualinio mokymo shema.

  • Projekto pagrindinis etapas (2023-07-02-2024-02-01)

Paskutiniai 7 projekto mėnesiai bus skirti pagrindinei projekto idėjos daliai. Kiekviena organizacija atrinks dalyvius bandomajam mokymui (iki 10 dalyvių vienoje šalyje) ir pradės vykdyti bandomuosius kursus. Praktinio mokymo metu bus skatinami profesijos modulių „skaitmeniniai mainai“, naudojant 2 veikloje sukurtą IKT platformą, tokiu būdu praktiškai išbandant profesijos mokytojų sukurtus modernius mokymo(-si) įrankius.

Projekto pabaigoje vyks įvairios sklaidos iniciatyvas skirtingoms tikslinėms grupėms, kad projektas būtų matomas ir paskatintų daugiau mokymo įstaigų bei verslo įmonių dalyvauti dualinio mokymo iniciatyvose.