Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra - Techin
lt en ru
09.1.2-CPVA-V-721-01-0001

Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra

2018 m. gegužės 18 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė 67 mėnesiai

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN) su projekto partneriu Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centru įgyvendina projektą „Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra”, Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” 09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra”.

Projekto vykdytojas

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN)

Projekto partneris

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras (KLPC)

Projekto tikslas

Plėtoti inžinerinės pramonės sektoriaus infrastruktūrą

Bendra projekto vertė

Projektui įgyvendinti skirta 3 603 133,79 Eur, iš jų projekto partneriui skirtos lėšos: 1 767 625,92 Eur

Projekto aprašymas

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro (TECHIN) suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro (SSPMC) ir Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras siekia užtikrinti profesinio mokymo paslaugų kokybę bei jos atitiktį nuolat besikeičiančios darbo rinkos poreikiams. SSPMC ir KLPC turima infrastruktūra nėra tokios apimties, kad tenkintų įmonių poreikius inžinerinės pramonės srityje. SSPMC ir KLPC šiuo metu negali užtikrinti reikiamo eksploatavimo etapo įrankių ir įrangos įvairiapusiškumo bei kiekio, neturi inžinerinės pramonės sektoriaus mokymui pakankamos įrangos, priemonių bei programinės įrangos. Sektorinių praktinių mokymo centrų turima infrastruktūra nėra adaptuota ir skirta papildomų, su jau vykstančios 4.0 pramonės revoliucijos susijusių profesinio mokymo iššūkių realizavimui. Siekiant užtikrinti kokybišką su suvirintojų profesiniu mokymu susijusių paslaugų teikimą bus atnaujinta ir išplėsta sektorinių praktinių mokymo centrų turima įranga ir baldai bei sudarytos kokybiškos laikino apgyvendinimo sąlygos bendrabutyje. Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas įgyvendini aukštos kokybės mokymų programas, kurti modernią, poreikius atitinkančią mokymo aplinką, didinti mokyklos konkurentabilumą bei patrauklumą.