Transporto sektoriaus specialistų darbinėje veikloje įgyjamų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo posistemės sukūrimas - Techin
lt en ru
Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000032965 Development of a subsystem for the assessment and recognition of qualifications acquired in the work of specialists in the transport sector

Transporto sektoriaus specialistų darbinėje veikloje įgyjamų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo posistemės sukūrimas

2021-12-01 – 2023-05-31 Projekto trukmė 17 mėnesių

Projekto partneriai

1. Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) (Lietuva); 2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) (Lietuva); 3. Nodibinājums „Smart Minds” (NSM) (Latvija); 4. Fundacja Centrum Umiejętnosci Praktycznych (FCUP) (Lenkija); 5. INERCIA DIGITAL SL (ID_SL) (Ispanija).

Projekto tikslai

Sukurti galimybę nustatyti, įvertinti ir pripažinti darbinėje veikloje asmens įgytas kompetencijas / kvalifikaciją (DVĮK).

Projektų partnerių susitikimai

1. 2021 m. gruodis (VJDRMC, Lietuva). 2. 2022 m. balandis (Fundacja Centrum Umiejętnosci Praktycznych, Lenkija). 3. 2022 m. rugsėjis (Inercia Digital, Ispanija).

Projekto sklaidos renginiai ir priemonės

1. 4 apskritojo stalo diskusijos LT, LV, PL ir ESP. 2. 8 straipsniai LT (2), LV (2), PL (2) ir ESP (2). 3. 6 partnerių interneto svetainėse informacija bus skelbiama projekto pradžioje, po kiekvieno susitikimo, pasiekus užsibrėžtą rezultatą, po apskritojo stalo susitikimo su svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis ir pan. 4. Įvairūs susitikimai, apskritojo stalo diskusijos su verslo įmonėmis ir kitomis suinteresuotomis šalimis informacijai apie projekto rezultatus perduoti (bent 4 susitikimai kiekvienoje iš 4 projekto šalių). 5. šoriniai renginiai, mugės, tikslinės televizijos laidos (ne mažiau kaip 4 atvejai per metus kiekvienoje iš 4 projekto partnerių šalių). 6. DVĮK vertintojų mokymo renginiai (mažiausiai 3 mokymo renginiai per metus kiekvienoje iš 4 projekto partnerių šalių). 7. Projekto pabaigos konferencija Lietuvoje (į renginį bus pakviesta apie 60 konferencijos dalyvių iš Lietuvos Prezidentūros, Seimo, ministerijų ir joms pavaldžių valstybės institucijų, verslo konfederacijų ir asociacijų; taip pat bus pakviestos ne mažiau kaip 2 nacionalinės televizijos ir 2 internetiniai naujienų portalai).

Projekto pabaigos konferencija

2023 m. gegužės 19 d. (Lietuva).